Gedurende 6 jaar was Cornelis Kossen pontbaas. Waarschijnlijk was de pacht veel te hoog, want op 9-2-1876 zag hij er van af. Van de tien sollicitanten was Klaas Kaandorp de hoogste inschrijver voor 703,- per jaar. Borg stonden Corn. Kraakman en Dirk Hollenberg, veehouders alhier. Maar de pacht zou hoger moeten worden, want men had plannen om het pontwachtershuis te vergroten met gelegenheid van herberg en uitspanning. De verbouwing werd begroot op 1111,-. Op 25-7-1877 beraadslaagde de Raad over een nieuw ijzeren pontveer, toen raadslid Schermerhorn opmerkte dat een brug wenselijk zou zijn; natuurlijk op rijkskosten, waarop de bespreking werd uitgesteld. Op 28-11-1877 bleek de aanvraag afgewezen. Er was een telling gehouden, waarbij zou blijken dat in één week op het schouw 96 rijtuigen werden overgezet en op de vlotbrug van de Kogerpolder 199 rijtuigen. De gemeente vertrouwde deze telling niet, daar bekend was dat het pont het veel drukker heeft dan de Kogerbrug. Ondertussen zal men, daar de kans op een brug toch niet meer bestaat, maar eens uitzien naar een ijzeren pont. De notulen van 9-1-1878 vermelden: Volgens gemeentetelling is de passage per week geweest 90 rijtuigen op het schouw en 144 op de Kogerbrug. Verdere moeite zal nu vergeefs zijn. Peltenbrug uit Haarlem moet nu de ijzeren pont leveren voor 2225,-. Klaas Kaandorp wordt van twee sollicitanten per 27-2-1882 voor 761,- opnieuw pachter van de pont, maar van 1888 tot 1902 was voor 776,- Gerbrand Terluin hem voor. Jan Terluin, Klaas Baltus en Klaas de Jong stonden hiervoor borg. Spoedig was er een conflict over het heffen van veergeld met de kerkgangers, waarbij de pontbaas dreigde ontslag te nemen als de raad zou besluiten tot handhaving van de vrijstelling, hetgeen hij echter na een maand weer herriep. In december 1893 werd opnieuw bekrachtigd, dit op voorstel van raadslid Schermerhorn, géén veergeld op zon en feestdagen voor kerkgangers. Boerenarbeiders betalen 1 cent, heen en terug gaande naar hun werk. Voor schoolgaande kinderen betaalt de gemeente 2,50 per kind per jaar, tot ten hoogste 30,-. Alle dubbele tarieven in de winter houden op te bestaan. 12

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1991 | | pagina 12