hier, die zal zijn dorst mogen lessen staande te drinken op de boete elke reis6 te verbeuren bij degeene die contrarie doet7, getapt en gedronken zal hebben, en van de Schout bekeurd wordt elk persoon 10 stuyvers. Ende waerd ofte waerdinne 20 stuyvers. Messentrekken Ende soo ymand is zittende in de Herberg om te drinken ende questie is krijgende tegens uen een of andere ende een mes is trekkende uit kwaadheid, sal verbeuren tegen den Schout eene boete van 42 B. Vragtrijder (3-10-1804) Dat voortaan de dorpsvragtrijder aan de Publique Dorpsstetten zal hebben het regt van eerst te laaden na degeene welke aan 't laaden is. Als hij met zijn vragtkar of -wagen aan 't stet komt om vracht te rijden zullende een ieder welke sig daartegen met eenige dadelijkheid verzet, verbeuren een boete van 42 Kennemerschellingen ten behoeve van de Schout. Keure op het afsteken van vuurwerk (8-4-1839). Verboden wegens brandgevaar voor de vele rietdaken en de Burgemeester permissie geven. het hooi en stroo dat veel voorkomt. Bij feesten kan 6 elke reis iedere keer (dat het gebeurt) 7 contrarie doen dwars zijn, zich verzetten.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1990 | | pagina 5