Spieren Nog zal niemand hem vervorderen te spieren3, 't zij jonk of oudt, achter ofte voor ymands land op de boete van 6 stuyvers. Gewigt brood en boter. Insgelijks zal niemand hem vervorderen brood of boter te verkoopen, maar hebbende haar volle gewigte de broden 12 pond en yder kop boter een en vier lood op de verbeurte van de waarde en de daar en boven een boete op yder brood of kop boter van 42 B. Biertappen op Hoogtijden verboden en Zondagen. Dat niemand hem sal vervorderen eenig bier te tappen, gasten te setten4 ofte laten te drinken op drie Hoogtijden, namelijk Pinxter Karssemis en Paasshen mitsgaders onsen Heeren Hemelvaertsdag en alle andere geordonneerde Bededagen op de boete van 42 B. Noch op geene Sonnedagen voormiddags bier te mogen tappen, nog gasten te setten uytgesonderd alleen de reyzende mens, ende veergezeten5 Burger of Burgeren van 3 Een spier is een lange schacht van hout, aan één zijde voorzien van een punt, 1 gasten te setten gasten te laten plaatsnemen. 5 veergezetene iemand die ver weg woont.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1990 | | pagina 4