Verboden kloot-tijd op den Geest. Voorts zal hem niemand vervorderen de kloot te schieten1, door de Geest, beginnende van den Eersten April tot St. Jacob toe of soo lange de vrugten op de Geest staan op de boete van 3 stuyvers. Slikwerpen in ruiten. Nog dat hem niemand zal vervorderen te goyen, worpen met slik ofte eenige andere onreynigheid in een anders glasen op de boete van 10 stuyvers. Pekwarmen. Voorts dat alle timmerluyden, 't zij schepen-, schuyten- of huyzenmakers, ende huysluyden gehouden zullen weezen geen piek of teer te warmen naerder als twee Roeden2 aan de huyzen uitgezonderd, die op haar eygen weyer setten ofte woon en wezende zonder perykel (gevaar) voor den anderen, op de boete van 10 stuyvers. So menigmaal hij bekeurd werd. andere /ten) te Klootschieten is een tak van sport die reeds in de Middeleeuwen werd beoefend en thans voornamelijk nog in Twente voorkomt. Het spel wordt door twee ploegen gespeeld. Het gaat erom welke ploeg de houten, met lood verzwaarde, bal zo ver mogelijk kan weggooien. Een Akersloter Roede is 4,56 meter. 3

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1990 | | pagina 3