i muur gemaakt, de dienstruimte voor de machinist. Vanuit die ruimte kon hij vroeger een oogje houden op de is op stoommachine zonder direkt aan het lawaai van de stoommachine bloot te staan. Nu bewijst het nog zijn nut, n deel want de motor en de aandrijfriemen produceren ook veel lawaai. Als u buiten voor het raam aan de voorkant staat, dan kunt u de dienstruimte zien. Let vooral op de aardige scheidingswand met kleine ruitjes. motor Het zuidelijk gedeelte van het gebouw was bestemd voor de stoomketel. Deze was door een muur gescheiden m njet van de stoommachine om te voorkomen dat deze met roet en stuivend kolengruis bevuild zou worden. Na de iel aan ontstoming werd het grootste deel van deze ruimte als werkplaats ingericht. Het achterste gedeelte wordt door heeft het P.E.N. gebruikt als transformatorruimte voor de buurtschap Dorregeest. Er waren indertijd meerdere redenen om de stoommachine te vervangen. Het opstoken van de ketel duurde ar een enkele uren. Bij hevige regenval kon men dus pas met malen beginnen als het peil reeds behoorlijk gestegen ilafond was' ^aar de twcc(lc reden was nog duidelijker. Het stoken van de ketel moest voortduren tot met het malen t kan gestopt kon worden. De restwarmte in de ketel was verloren energie en die was in die tijd ook duur. De brandstof bestond voornamelijk uit kolen en die moesten in die tijd nog geïmporteerd worden omdat de 2 go Limburgse kolenmijnen toen nog niet bestonden. Rechts onderaan in de westgevel (achterkant) zijn nog sporen ie ^jej te zien van het vroegere rookkanaal dat tegelijk met de schoorsteen gesloopt is. oemde Vanuit de werkplaats verlaat men het gebouw door een deur in de voorgevel. Deze voorgevel is voorzien van hk- De veej siermetselwerk in paars-rode baksteen afgewisseld met speklagen van gele baksteen. Jammer genoeg 1 verkeert het metselwerk niet meer in zo'n florissante staat. Dit geldt ook voor de andere gevels, r lange op de Wij hopen dat uw belangstelling gewekt is en dat u tijdens een wandeling of fietstocht een omweg maakt naar dit voor ons dorp toch wel unieke gemaal. vroege Gegevens voor dit artikel, alsmede de foto's zijn ontleend aan het rapport "Bescherming Waterstaatkundige gezien Monumenten in Noord-Holland" met toestemming van de samenstelster, mevrouw dr. F.E. Hellendoorn. hokje Louwe 37 m

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1990 | | pagina 37