Keuren, Ordonnanti├źn en Reglementen van 1643 tot 1839 In het archief van pastoor Van de Berg kwamen wij de volgende gemeentelijke wetten en voorschriften uit vroegere tijden tegen. Het gedrag van de ingezetenen is sindsdien niet veel veranderd of het moet het bierdrinken op zon- en feestdagen zijn. Baldadigheid bij kerk, kerkhof en school. Voorts zal hem niemand vervorderen jong of oud, te werpen, schieten, met slingers of te eenige andere instrumenten, op de kerk, het kerkhof, noch aan de toren na enig gevogelte, noch in het schoolhuys te gooijen, nochte aan de kerk in de glasen, nog geen venster aan 't schoolhuis in te klimmen ofte onbehoorlijkheid daarin te doen de oude op de boete van 20 stuyvers en de jonge van 10 stuyvers. En de ouders zullen voor haar kinderen moeten betaalen, en wat jongens daar met slingers (soort katapult) lopen of bij haar bevonden worden op gelijke boete. Vuilnis op 's anders erf. Nog dat niemand hem zal vervorderen eenig vuilnis assche ofte eenige onreinheid te brengen op een andere zijn erf of grond met consent (toestemming) van de eygenaar op de boete van 10 stuyvers. Appelen stelen enz. Nog dat hem niemand zal vervorderen eenige appelen, peeren, wortelen, raapen, boonen, urten (erwten) te plukken die andere luyden toebehoorende zijn, op de boete van 10 stuyvers.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1990 | | pagina 2