Jac. Zweeris traken 1891 - 1901 Dr J. Maats, tlhuis- Deze arts is uit Zegveld gekomen en krijgt een persoonlijke toelage van 200,-. Hij krijgt de armenpraktijk aan "de overkant" (hiermee wordt bedoeld het gedeelte van de gemeente Akersloot aan de andere kant van het 1 3,- Noordhollands Kanaal) niet, maar wel een gewone praktijk in De Schermer. In 1894 wordt een gebouwtje geplaatst in de kerkbuurt ten behoeve van thuisverpleging: "Het Witte Kruis". Dr Maats overlijdt in 1901. krijgt 1901 - 1914 Dr H.J. Schröder. tstaan 3'd op Hij komt uit Amsterdam en is gekozen uit 14 sollicitanten. Vanuit de Kogerpolder, Starnmeer, Stierop en De Stolp. Woude komen verzoeken om een andere armenvoorziening. Na veel uitstel komt het Oude-Vrouwenhuis van 2700,- de grond (het huidige winkelpand aan de Julianaweg nr 5). Het tractement van Dr Schröder wordt met 200,- verhoogd omdat hij dreigt te zullen vertrekken. Met deze arts sluiten wij, voor wat betreft de artsenij in ons dorp, een lange periode af. Een overzicht van de artsen die na 1914 hun praktijk hebben uitgeoefend laten we voor de volledigheid volgen. :knapt neemt 1915 1924 1925 - 1930 1930 - 1934 1934 - 1938 1938 - 1945 ant in 1945 1946 1946 - 1951 1951 - 1970 n het 1970 - 1977 op de Vanaf 1973 innes. Vanaf 1977 Dr Baart de la Faille Dr Zeldenrust Dr v.d. Laan Dr Vugt Dr Joh Schaars Dr Smelt Dr Gerretsen Dr P. Nijenhuis Dr Th.J. de Man Dr G.J. Germans Dr H.J. Krom 29

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1990 | | pagina 29