hoek Buurtweg-Dorpsstraat. De kosten zouden 3000,- bedragen. Hij wilde tevens met de gemeente afspraken maken over eventuele overname bij vertrek. De gemeente had echter een ander plan: een raadhuis-schoolhuis doktershuis in één gebouw onderbrengen. Dr Stolp wil 600,- tractement, een vrij transport van zijn huisraad en een voorlopige vergoeding van 3,- voor huishuur. Dr Stolp komt op 1 november 1880 na een actie van 53 ingezeten om deze dokter aan te stellen. Hij krijgt geen aanstelling voor armenzorg in De Schermer, Kogerpolder, StarnmeeF en De Woude. Er ontstaan problemen met betrekking tot het bouwen op erfpacht ten westen van de kerk. De erfpacht wordt gesteld op 5,- per jaar en 100,- inkoop voor de eerstkomende 50 jaar op naam van Antje en Wilhemina Stolp. Uiteindelijk wordt het pand gebouwd. In 1886 neemt de gemeente het huis van Dr Stolp over voor 2700,- waarna Dr Stolp uit de boeken verdwijnt. 1886 - 1889 I)r Zeehandelaar. Deze arts komt uit Barsingerhorn. Het tractement is nu 600,- plus vrije woning. Het huis moet opgeknapt worden en de stal met hooiberg vergroot. In 1889 overlijdt de dokter. Dr Schröder van West-Graftdijk neemt ook deze keer waar. 1889 - 1890 Dr Cozijn van Zelm. Deze komt op 20-11-1889 van Hoogwoud en is de enige sollicitant. Hij praktiseerde voor korte tijd, want in augustus 1890 overlijdt dokter Cozijn en wordt op 28-8-1890 hier begraven. Latere sollicitanten vonden het doktershuis niet ruim en geschikt genoeg. Er komt een voorstel om het burgemeestershuis, bewoond door burgemeester Van der Oord, te kopen. Dit is het huidige doktershuis op de hoek van de Dorpsstraat en de Julianaweg. De prijs zou 5000,- moeten bedragen, aldus erfgenaam Hennes. 28

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1990 | | pagina 28