1817-1821 Joannes Krebber, chirurgijn. Om hem voor het dorp te behouden vanwege zijn kundighe den, wordt zijn tractement verhoogd van 50,- naar 75,- per jaar. Voorlopig blijft hij, maar in 1821 vertrekt hij naar Hoogwoud. 1821-1830 C.H. de Vries, chirurgijn. Hij is aangesteld als dorpsheelmeester voor een jaarsalaris van 50,-. In 1824 vraagt hij bij zijn proces tot scheiding van tafel en bed van zijn huisvrouw om een certificaat van onvermogen. Dit verzoek wordt door het gemeentebestuur afgewezen. Op aanschrijven van Gedeputeerde Staten moet het salaris verhoogd worden naar 100,- per jaar. In 1830 vertrekt hij. 1834 - 1869 Auke Sierke Hennes, chirurgijn. Hij komt te wonen aan de noordzijde van het Spinnenlaantje. Dit is het paadje tussen de Waterzij en de Buurtweg tegenover het Dielofslaantje. Later verhuist hij met zijn gezin naar de Dorpsstraat, nu nr 6. Uit dit huwelijk wordt zoon Jacob geboren, de latere burgemeester (1890-1923). Dr Hennes wordt in 1837 benoemd tot dorpsvroedmeester tegen een salarisverhoging van 50,- per jaar, op voorwaarde dat hij de armenvrouwen gratis zal moeten verlossen. Hiermee is hij de eerste mannelijke verloskundige van ons dorp. Op 7 januari 1842 wordt hij benoemd tot diaken van de Ned. Hervormde Kerk. Van 1852 tot 1869 is hij gemeentesecretaris. Wegens ziekte legt hij zijn ambt in 1869 neer. 26 Auke Sierke Hennes

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1990 | | pagina 26