Vereniging Oud Akersloot Nummer 20, april 1990 Bestuur: In dit nummer: biz. De Groene Valck is een periodieke uitgave van de Vereniging Oud Akersloot". Zij ontleent haar naam aan een herberg die in augustus 1880 afbrandde en daarna is herbouwd als bakkerij aan het Dielofslaantje nr 2. De voorplaat is getekend naar een gravure uit 1650 van J.C. Roël. L.P. Groot, voorzitter W.G.M. Veldt, secretaris J.J.C.M. Louwe, penningmeester J. Zweeris, vice-voorzitter Mevr. G. Blokker Mevr. N. Heyenga-van Geest J.P. Kreb Mevr. G. Swart-Clazing Redactie- en administratie-adres: Mevr. G. Blokker, Buurtweg 15, 1921 CJ Akersloot. Tel.: 02513-11209 Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of overgenomen zonder toestemming van de uitgever. Keuren, Ordonnantiën en Reglementen van 1643 tot 1839 2 Het levensverhaal van Gerard Krom 6 Akersloter schippers en de zeevaart (deel 5, slot) 14 Onze dorpsheelmeesters door de eeuwen heen (deel 3, slot) 24 Akersloot "Vroeger en Nu" 30 Het gemaal "Limmen" 32 Scheepvaartcontract uit 1667 38 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1990 | | pagina 1