I mders; edroeg gt: 850 e voor jarige arlem. 4 Juni immer Voor intslag ijk als 13 sept: Publieke Verkoping te Akersloot in de herberg "De Vriendschap", van C. Dekker, op woensdag 2 October 1889, des namiddags ten 1 ure, ten overstaan van Notaris B. Wiebrand Los van: Een hecht en sterk huis, waarin sedert vele jaren met goed succes de Broodbakkerij is en nog wordt uitgeoefend, voorts Erf, en 19 centiaren weiland, alles staande en gelegen te Akersloot aan de Westerweg, in de Kerkbuurt (nu Buurtweg 7, zie foto), kadaster sectie G nrs 568 en 569, zamen groot 8 aren en 9 centiaren. Verhuurd aan J. de Jong voor 3,75 per week. Te aanvaarden bij betaling van koopprijs en 39

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1989 | | pagina 39