Na veertien dagen komt de zaak weer voor. Gedaagde Dirck Appel verklaart dat hij de dokter, die gezegd had "onder Gods zegen" zijn vrouw zeker weer gezond te zullen maken, voor de medicamenten 3 a 4 gulden zou betalen als zijn vrouw zou herstellen. Zijn vrouw is echter "notoir" gestorven. Er volgt een uitspraak met Schepenen "als goede mannen", voor Ca gulden 12:10:kosten compensatie. De gerechtskosten worden eveneens geregeld. 1678 - 1710 Mr. Cornelis Balans. Op 11-11-1685 getrouwd met Sibille Jansd. Getuigen waren Jan Verduyn en Bastiaen Dirxen (Dirkson). In de boeken wordt hij Mr Cornelis genoemd. Bij Mr Cornelis komt het ook tot een rechtszaak. Hij eist ƒ68:10:10 aan meesterloon "bij hem verdient aan de persoon van Adriaen Aldertsz Sijtes." Na lange tijd komt het tot een vergelijk, het wordt ƒ34:11:8, waarop Adriaen onmiddellijk als tegemoetkoming ƒ1:—:— betaalt. Naast surgijn was meester Cornelis ook nog biersteecker (kastelein) en barbier (kapper). Het was blijkbaar goed toeven in zijn taveerne en menig kruik zal daar zijn leeggedronken. Misschien kwam het juist daardoor dat een jonge branieschopper, overmoedig geworden, met een groepje Akersloter zeevaarders een weddenschap afsloot. Willem Jansz Boet beweerde tot Dirck Jacobsz Slikker, Cornelis Jansz Kappeteyn en Aerjan Aerjansz Goethals dat hij voor niets bang was. En zo kwam het dat tegen de som van ƒ27:16:8 een weddenschap aangegaan werd, dat Willem Boet met schipper Jacob Slikker mee zou uitvaren "na Vranckrijck ofte waer de schipper met zijn schip anders quame te varen". Ook Mr Cornelis deed mee aan de weddenschap. Maar toen het moment daar was dat Willem het zeegat uit moest, verscheen hij niet ter plekke. Doch dit namen de anderen niet. Willem was familie van de oud schout, van dezelfde naam. Of er rancune in het spel was, is niet bekend. Wel is het zo dat de Schout W.J. Boet een moeilijk man was, vooral in de laatste jaren van zijn ambt.1 Willem Jansz Boet was schout van 1645- 1672 en daarvoor schipper geweest. Zie ook het artikel "Akersloter schippers en de zeevaart".

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1989 | | pagina 3