voor, dat predikanten al te veel invloed kregen. Ongetwijfeld zal Willem Jacobsz Coster hebben beloofd zich aan de regels en de geboden van de VOC te houden en kon hij in december 1621 als schipper uitvaren op een van de 250 ton metende jachten. In dienst van de VOC maakte hij als vechtjas carrière tot zijn gewelddadige dood in 1640. Voor dat deel van zijn leven kunt u de nummers 2 en 4 van de Groene Valck openslaan, waarin Ansje van Elburg de belevenissen van deze 'paap in opspraak' verder uit de doeken heeft gedaan. Ton Vermeulen Belangrijkste bronnen: Algemeen Rijksarchief Den Haag, 1.10.01 Aanwinsten 1820-1888, A VI 8-1 (KA 212-B), Aantekeningen Arend van Buchel 1619-1639, fol 76. Gemeentearchief Alkmaar, Oud Archief Akersloot 1-a, Resolutieboek 1616 en 1636-1760, fol 23v 10 mei 1662. Berg, AA. van den., Akersloot door de eeuwen heen, z.p. 1976. Groenveld, S. e.a., De kogel door de kerk? De opstand in de Nederlanden 1559-1609 en De bruid in de schuit: de consolidatie van de Republiek 1609-1650 (Zutphen, De Walburg Pers 1983 en 1985). Deursen, A.Th., Bavianen en slijkgeuzen, kerk en kerkvolk ten tiide van Maurits en Oldebarneveldt (Assen 1974) 2, 80, 129-130 en Het kopergeld van de Gouden Eeuw IV: Hel en hemel (Assen, Van Gorcum 1980) 71. Eeghen, J.H., Dagboek van broeder Wouter Jacobsz 1572-1579. Werken Historisch Genootschap 4de serie deel 5 en 6 (Groningen 1959-60) 110, 153, 265. Wils, J.M.PA., 'De geschiedenis van Akersloot voor en tijdens de Reformatie' en 'Akersloot na de Reformatie', Bijdragen Bisdom Haarlem 46 (1929) 279-304 en 50 (1933) 161-219. Vermeulen, A.C.J., Akersloot, een zeevarend dorp 1547-1731 (Leiden, doct.scriptie 1981). 24

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1989 | | pagina 24