Vereniging "Oud Akersloot" Nummer 19, november 1989 Bestuur: In dit nummer: Biz. De Groene Valck is een periodieke uitgave van de Vereniging "Oud Akersloot". Zij onleent haar naam aan een herberg die in augustus 1880 afbrandde en daarna is herbouwd als bakkerij aan het Dielofslaantje nr 2. De voorplaat is getekend naar een gravure uit 1650 van J.C. Roël. L.P. Groot, voorzitter W.G.M. Veldt, secretaris J.J.C.M. Louwe, penningmeester J. Zweeris, vice-voorzitter Mevr. G. Blokker Mevr. N. Heyenga-van Geest J.P. Kreb Mevr. G. Swart-Clazing Redactie- en administratie-adres: Mevr. G. Blokker, Buurtweg 15, 1921 CJ Akersloot. Tel.: 02513-11209 Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd of overgenomen zonder toestemming van de uitgever. Onze dorpsheelmeesters door de eeuwen heen (deel 2) 2 Het levensverhaal van Gerbrand Bakker 7 Een paap in opspraak 15 Akersloter schippers en de zeevaart (deel 4) 25 Mijn schooljaren in de Kogerpolder 33 Uit de Alcmaarsche Courant van 1889 38 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1989 | | pagina 1