1) Voor kraamverzorging had men alhier vanaf 1674 een vroedvrouw, een 'vroedmoer' Voor die dagen zeker een stadse nieuwigheid. Eerst in 1830 blijkt er een diploma ode voor nodig te zijn. De baker is door de eeuwen heen een onmisbare figuur geweest nig bij het ter wereld brengen van nieuwe burgers. che Begin 19de eeuw wordt de kunde van de dorpsheelmeester uit de zelfstudiesfeer gehaald en op wetenschappelijk niveau gebracht. Als de regering rond 1820 controle ele gaat uitoefenen op de opleiding van heelmeesters, gaan deze meer lijken op de artsen van nu en verwerven zij ook de plaats in de samenleving die hen toekomt. In deze en de komende afleveringen van de Groene Valck zullen wij een overzicht geven van de heelmeesters die ons dorp sedert 1592 gekend heeft. Aan deze lijst van namen zullen er ongetwijfeld enkele ontbreken omdat deze niet meer te achterhalen zijn. 1592 - Mr Jacob, chirurgijn. De eerste naam, die wij in de boeken tegenkomen, is die van Mr. Jacob. Van hem is niet veel bekend. Hij woonde op Kerckgeest (De Buurt) in een groot huis, dat dubbel bewoond was. Aan de andere zijde woonde Claes Jacobsz Cuyper, van beroep kuiper. In 1592 verkocht hij deze woning aan zijn buurman Rutger Harmonsz. 1609 - 17 april 1651 Mr Claes Pietersz, surgijn. Een beter beeld hebben wij van Mr Claes Pietersz. In de periode 1609-1651 duikt zijn naam herhaaldelijk op in de dorpsboeken. Met zijn vrouw Guuerte Jansd woonde hij vanaf 1609 in de herberg op Kerkbuurt, bij de Waterzij. De naam van deze herberg was 't Moerjaenshooft"Naast zijn huis stond de herberg "St. Maerten" van waardinne Neel Huygen. Mr Claes heeft goede zaken gedaan. Met het scheren en haarsnijden kon hij zijn patiënten naast de medicijnen ook nog een hartversterker verkopen. Hij laat bij zijn verscheiden in 1651 aan z'n vrouw onder andere een stuk land ten noorden van de Kerckdijk naast de Stroomsloot (Strammer) na. Dit stuk land 37

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1989 | | pagina 37