lestleden en nu lag binnen de palen voor de haringpakkerij 2 Blijkbaar zijn de moeilijkheden over wonnen. Hoewel laat in het seizoen, is het schip toch tus sen 8 en 22 juli 1610 weer vanuit Amsterdam zeil ge gaan om benoorden Nova Zembla te gaan en weer terug naar Amsterdam.5 o OeLl i W SeAgn e< Ook deze uitre ding is moeizaam tot stand gekomen. Op 14 Mei 1610 nam CornelisCornelisz Jonkees van Akersloot van de Amsterdamse koopman Jan Veen 500 gulden op bodemerij op, met 20% opgeld voor het risico voor zijn 1/4 en 1/32 part. Gemeente Archief Amsterdam; Not. Arch. 196 foli 372, 372 v, en 117 foli 167, 167 v. ^Gemeente Archief Amsterdam; Not. Arch. 120 foli 39 v, 40, inv. 119 foli 155, 155 v, en inv. 258 foli 8 v, en 9. 8

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1988 | | pagina 8