GEERLOF DIELOFFSEN EN ZIJN SCHIP. n 1609 ging vanuit Enkhuizen een Buisschip van 50 lasten zeil met bestemming "Op de custe van Nova Zembla oft daaromtrent om troen ende visscherije" en vandaar naar Enkhuizen of Amsterdam. De uitreders van dit schip waren naast de Schout van Akersloot Geerlof Dieloffsen (van Schoten), diens broer Cornelis Dieloffsen van Uitgeest, die ook schipper van 't Fortuyn" was en Cornelis Cornelisz, alias Jonkees van Akersloot. De Dieloffsen waren niet kapitaalkrachtig. Voor de uitreding van hun schip in 1609 moesten zij 1200 gulden op bodemerij opnemen. Met het opgeld van 24% werden deze penningen hun verschaft door de Amsterdamse kooplieden, de gebroeders Gillis en Arnout Hooftman, onder verbant van 't schip, de gereedschappen en de scheepslading Jonkees was borg voor hen. De gebroeders Hooftman verkochten deze bodemerij weer voor 200 ponden Vlaams (een pond Vlaams is 6 gulden) aan Nicolaes Clasen Everswijn, met de polis van assurantie hierop, die door Jeuriaen Timmerman en Pieter Bolle voor 100 pond Vlaams ieder getekend is. 1 Schipper Cornelis Dieloffsen van Uitgeest kon deze bodemrijpenningen met hun opgeld niet direct betalen en op verzoek van Everswijn werd op 1 febr. 1610 een verklaring afgelegd, dat het schip "Laest gecommen wesende van Nova Zembla, Archangel of daer omtrent hierter stede gearriveerd is in de maend October ^Gemeente Archief Amsterdam; Not. Arch. 117, foli 20 v, 17-8-1609.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1988 | | pagina 7