Akersloters voeren niet als schipper op VOC-scepen. Wel stond de secretaris van het dorp, Willem Volger, in de jaren 60 en 70 op hoge bestuursposten in Azië. E. Walvisvaart Een geheel andere vaart is die naar de poolzeeën. Bekend zijn de reizen van Willem Barentsz naar Spitsbergen en Nova Zembla (1594-1597) om een noordelijke zeeweg naar Azië te vinden. Op deze en andere reizen vonden zeelieden robben. Schepen werden uitgezonden om op deze dieren te jagen. Zij jaagden zowel bij Kaap de Goede Hoop, waarnaar in 1609 schepen werden uitgereed, en in de Noordelijke IJszee. Al vóór 1608 werden reizen gemaakt naar Spitsbergen en andere eilanden. Pijpekoppen die daar gevonden zijn en oude kaarten duiden op zo'n vroege vaart. Volgens Hart voeren de eerste schepen in 1609 naar Nova Zembla. Maar ook in juni 1608 zeilden twee schepen naar Nova Zembla en de Straat Wygats. Het waren "De Fortuyn" en het jacht "De Neptunis" onder commando van Polidor Cats. De reders waren Jan de Bast, brouwer uit Amsterdam, Hendrick Tijssen en Cornelis Cornelisz Jonkees van Akersloot. De schepen waren in slechte staat, maar de reis werd voltooid. Een jaar later had ook de schout van Akersloot, gewezen schipper, Geerloff Dielofsz interesse een schip uit te reden naar Nova Zembla. Hij had echter niet genoeg geld. Samen met zijn broer Cornelis Dielofsz uit Uitgeest leende hij ƒ1.200,- op bodemerijDeze Cornelisz Dielofsz was schipper op het buisschip "De Fortuyn" van 55 last, dat deze reis in 1609 maakte. In 1610 namen beide broers met Cornlis Cornelisz Jonkees ƒ2.300,- op voor eenzelfde reis. Erg succesvol waren deze reizen niet. Zij hadden de grootste moeite de geleende bedragen terug te betalen. Of op walvissen is gejaagd tijdens deze reizen is niet bekend. Vanaf 1612 werd op walvissen gejaagd in de baaien van Spitsbergen. Tussen 1614 en 1642 bestond zelfs een Noordse Compagnie. Doordat de walvissen onder de kust weggevist werden, zochten de schippers het verder de zee op. Het tijdperk van de

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1988 | | pagina 5