- Kiezers! Gij wordt uitgenodigd, om bij de verkiezing van een lid van den ge meenteraad te Akersloot, op 4 juli a.s. uw stem uit te brengen op den heer P. Mul. Eenige kiezers. Harddraverij te Akersloot, op Maandag 12 Augustus, van paarden, toebehoorende aan ingezetenen der gemeente Akersloot. Keuring te 3 uren 's-namiddags op den stal bij den kastelein K. Akkerman. Aan de den 13 Augustus te Akersloot gehouden harddraverij namen 6 paarden deel. De prijs, een tilbury-tuig, werd gewonen door "De Deugd" van K. Akkerman, de premie, een staldeken door "Mietje" van P. Kraakman. Den 24 Augustus werd, ten aanschouwe van eene van alle kanten saamgestroomde menigte, te Akersloot door de pontonniers eene schijnbrug over het Groot Noord hollands Kanaal geslagen. Ruim l| uur waren daartoe noodig, waarbij in aanmerking dient genomen te worden, dat de troepen door de voorafgaande drukke dagen min of meer vermoeid waren. Bloembollenveiling te Akersloot, op Donderdag 30 augustus 1888, voormiddags 10 uren, van Gladiolussen, Leliums enz. Na afloop daarvan veiling van Droge Bloem bollen in de herberg van K. Akkerman te Akersloot. 39

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1988 | | pagina 39