In de Schermer was dat de maandag in de week van het feest van Sint Jozef op 19 maart. De veiling had plaats bij de kerk in aanwezigheid van notaris Luijks uit De Rijp. De notaris was bijzonder vereerd dit te mogen doen. Hij verrichtte zijn taak dan ook pro Deo en schonk zelf ook een bedrag aan het lammerenfonds De lammerenverkoopdag was een jaarlijks terugkerend evenement. Steeds was er van de kant van de parochianen grote belangstelling. Het ging immers om het wel en wee van de parochie en daarom was de winst uit het lammerenfonds erg belang rijk. Maar de veiling had ook een feestelijk karakter. Na afloop toog men naar het café naast de kerk, waar de kerk de weldoeners van het lammerenfonds gastvrij onthaalde De veiling heeft plaatsgevonden tot aan het begin van de oorlog. In de oorlogsjaren werden de markten gesloten en lag de lammerenhandel op zijn oor. In 1945 kwam deze meteen weer van de grond, maar de veiling kwam jammer genoeg niet meer terug. De lammeren worden nu in de maanden januari en februari in groepen van 12 tot 14 stuks in Purmerend verkocht. De zogenaamde lammerenavond, die voor de veiling in de plaats is gekomen, wordt in het voorjaar gehouden. Op deze avond worden de resultaten van de verkoop bekend gemaakt door een lammerencommissie en niet meer door het kerkbestuur. In de loop der tijden schommelden de prijzen hevig met als dieptepunt de crisisjaren, ook wel de dertiger jaren genoemd. In 1934-1935 bedroeg de inkoopprijs van een lam 9,25 en de verkoopprijs ƒ12,20. In het seizoen 1984-1985 waren deze prijzen respectievelijk ƒ185,25 en ƒ256,15. Er zijn jaren geweest met veel winst en jaren met heel slechte resultaten. Inderdaad zijn de tijden veranderd voor die kerken waar een einde is gekomen aan het lammerenfonds. Dat wil niet zeggen dat de kerken verwaarloosd worden, integendeel. Met subsidies van Rijk, Provincie en Gemeente alsmede de opbrengst van kerkveilingen en kaarsenverkoop blijven de kerkgebouwen behouden voor ons nageslacht. L.P. Groot 36

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1988 | | pagina 36