HET LAMMERENFONDS, VROEGER EN NU. et is al eeuwen lang zo dat er voor kerken, voor parochies en gemeenten, lammeren werden geweid om op die manier geld bij elkaar te krijgen voor 4-jYj-jVonderhond of vernieuwing van de kerkgebouwen of voor het interieur. Er is een tijd geweest dat bijvoorbeeld op de veemarkten in Schagen, Hoorn en Purmerend de kopers voor kerken bezig waren om lammeren te kopen. Dit gebeurde vanaf half juni tot half juli. De schapenfokkers hielden hier rekening mee en probeerden hun lammeren, die geboren waren in de maanden februari en maart, tegen die tijd klaar te hebben voor de verkoop. Zo gebeurde het dat veetransportbedrijven lammeren mee hadden voor verschillende kerken. Dit is heel anders geworden in de loop der jaren. Wat er veranderd is zullen we nu bekijken. In de eerste plaats zijn er veel minder veebedrijven. Driekwart van de bedrijven van vóór de oorlog zijn er niet meer. Die zijn opgedeeld of veranderd in tuinbouwbedrijven. Anderen zijn overgegaan naar de bloembollencultuur. Bovendien willen de grote moderne veebedrijven soms liever geen kerklammeren meer weiden. Dat past niet in hun beleid. Dit wil niet zeggen dat zij het lammerenfonds niet steunen, integendeel. Deze veehouders geven een papieren lam. Een papieren lam is de winst die gemaakt wordt op één of meer lammeren. Dit geld komt ten goede aan het lammerenfonds. Voor de meeste kerken is dit nu verleden tijd. Het is dan ook niet meer te merken op de veemarkten. Een van de kerkgemeenschappen die dit mooie werk nog steeds voortzetten is Zuidschermer. Over deze parochie het volgende: In het voorjaar van 1926 werden de eerste lammeren gekocht en in maart 1927 had de eerste veiling plaats. Ter verduidelijking: de lammeren werden in mei en juni gekocht door de kerkmeesters. Thuis gekomen in de polder werden de lammeren van een oormerk (klaverblaadje) voorzien. Daarna werden zij verdeeld onder de veehouders, ongeveer 1 of 2 stuks per 10 hectare land. De veehouders weidden de lammeren gewoon mee met hun eigen lammeren tot de dag waarop ze werden opgehaald. 34

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1988 | | pagina 34