en omdat het oorlog was moesten we om twaalf uur binnen zijn. M'n vader en moeder en m'n broer zijn toen uit deze boerderij gegaan. Ze kochten een huis in het dorp aan de Kerklaan nr. 55 van een tante die naar het bejaardengesticht in Limmen ging. M'n vader en moeder waren al wat ouder en m'n broer had niet zoveel zin in de boerderij. Ik was toen 31. In 1943 kregen m'n vader en ook m'n broer longontsteking. M'n broer Reinier is toen overleden. Kort na de bevrijding in 1945 stuurde de waarnemend burgemeester Cor Adrichem de ambtenaar Vis naar me toe om te vragen of ik vertrouwensman wilde zijn. Ik zou met nog twee andere mannen een kiesraad moeten samenstellen. We stelden een lijst van 21 mensen op. Hieruit werd zonder algemene verkiezingen een raad samengesteld. Na een jaar kwamen er algemene verkiezingen en ik werd door de L.T.B. als kandidaat naar voren gebracht. Ik weigerde omdat er nog een kandidaat was, maar na vier jaar stelde ik me wel kandidaat. Ik werd lid van de gemeenteraad en toen de nieuwe Raad in functie ging werd ik wethouder. Ik ben wethouder gebleven tot 1974. Omdat één kiesperiode bij uitzondering vijf jaar duurde, ben ik precies 25 jaar wethouder geweest. Ik kreeg de gouden eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt door burgemeester De Sonnaville. De medaille heb ik niet meer, hij is bij een inbraak gestolen. M'n vrouw en ik kregen 7 kinderen, zes zoons waarvan er vier ambtenaar zijn en een dochter. We hebben dertien kleinkinderen. In 1974 ben ik gestopt met het houden van melkkoeien. Ik was toen 64 jaar en geen van mijn kinderen werd boer. Van de oudsten had er misschien nog wel een boer willen worden, maar dan had ik zelf te vroeg moeten stoppen. Aan een boerderij was voor hen niet te komen. Ze zijn dan ook allen na de lagere school door gaan leren. Ik heb nu nog wat jongvee in de wei om een beetje bezig te blijven, want rust roest. Er is in de loop van de jaren heel wat veranderd. Toen ik jong was en ik stond achter op het erf zag ik vanuit de Heilooër bossen de rookpluim van de stoomtrein 32

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1988 | | pagina 32