Toen we ouder werden gingen we veel kaarten: pandoeren of quadrille, een ingewikkeld spel. Toen meester Sernee, Jan Boon en Jan Berkhout rente nierden hadden ze wel eens een vierde man no dig. In de win ter kwamen ze aan mijn vader vragen of ik mocht komen kaarten In 1929 ging ik naar de voor oefening van de Van links naar rechts: vader Jan Swart, Jacob Swart, Reinier militaire Swart, Christina Tiebie, moeder Grietje Kuys. dienst. Dan moest je 'n jaar lang twee avonden, zes uur per week, naar Uitgeest om onder leiding van een sergeant oefeningen te volgen, 't Oefenlokaal was 't café van Jan Rol aan de Lagedijk. Wie de vooroefeningen volgde kreeg vier maanden verkorting van diensttijd. Je moest marsen maken en ik had ook een ongeladen geweer in huis. Als je geslaagd was, moest je om de veertien dagen naar Uitgeest tot je in dienst ging. 30

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1988 | | pagina 30