een jzer iden :hie trfst ^oor een jwd. liek rouw ster als het af. erk. was c in was hts ver De Jan i de rte- lder was in de Boekei waar het gemaal heeft gestaan. Dat was niet zo groot, een pol der van 59 hectaren. Daar ben je zo dijkgraaf van. Hij ontving daarvoor ƒ10,- per jaar. Alles ging toen in de oude stijl. M'n vader had in 1900 een harkmachine en een hooischudder ge kocht, die hebben we 40 jaar gebruikt. Er was toen geen vernieuwing. Wat er was dat bleef. Als je nu iets koopt moet je het in vier jaar afschrijven want dan is er weer iets moder- ners Van links naar rechts: Jacob, vader Jan Swart, jn ^g eerste wereld- Tri jntje Kerssens, Reinier Swart, moeder Grietje Kuys ooriog heeft m'n vader land en Karl, een jongetje uit Wenen. moeten scheuren om tarwe te telen. Nederland was toen geblokkeerd voor import omdat Duitsland in oorlog was met Engeland en Frankrijk. En in de Noordzee lagen mijnen en U-boten. M'n vader had ongeveer 20 koeien. Dat was veel voor die tijd. Dan was je puur zo'n boer. Ons land lag verspreid in vier kavels, bij de Noordermolen, de Hoogegeest en de LimmerpolderEr was toen nog geen kunstmest. Ik weet nog dat m'n vader kort na de eerste wereldoorlog z'n eerste baaltje chilisalpeter kocht. Er konden toen meer koeien gehouden worden. 29

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1988 | | pagina 29