volgewaaid tijdens een langdurige noordwester storm. M'n oom uit de Wijde Wormer moest tijdens de begrafenis naar huis. Er werden kistdammen op de dijk gezet. De dijk brak door bij de Neckerstraatweg en in 't zuiden bij Het Kalf. Toen kwam 't water de Schermerboezem in. Omdat 't kritiek was hadden we drie weken familie in huis en ook 't vee was in Akersloot ondergebracht. Ter bescherming van de dijken is toen het Hoogheemraadschap in Alkmaar opgericht. In m'n jeugd werd voor de scheepvaart in het gat van de meer op de Rijksdam 's avonds een witte olielamp gehesen en aan de andere kant een dubbel stel. Dat werd iedere avond, weer of geen weer, met 'n schuitje gedaan. De lampen werden met een lier omhooggedraaidKoenraad Westerink is bij het verlichting aanbrengen verdronken. Dirk Timmerman heeft het ook jaren gedaan. Hij was kantonnier. Frans Dekker was ook kantonnier. Ze moesten toezicht houden op een bepaald gedeelte van de weg, de beschoeiing langs het kanaal en op de lichten. Dat was hun beroep. Met m'n zesde jaar ging ik naar school. Een bewaarschool was er toen nog niet. 't Schooljaar begon in april. Toen we nog in De Schermer woonden is m'n broer als kind van zes jaar vanuit De Schermer naar school gegaan. Toen ik naar school ging stonden hier nog maar weinig huizen. De meelmolen was er, Klaas Velzeboer woonde er en er was een brandstoffenzaak van Piet Terluin. We hadden meester Sernee. Dat was in mijn ogen een beste onderwijzer. Hij leerde je de vakken goed. Gymnastiek hadden we niet nodig. We klommen buiten schooltijd in de telefoonpalen en we gingen slootjespringen. We moesten aan de Voorweg, wat nu de Kerklaan is, de school in. Van de school was een padje met leibomen met peren naar de Achterweg Julianaweg) eigendom van de meester. De kinderen die aan de Achterweg woonden moesten omlopen om in school te komen. Ze mochten niet langs dat padje. Meester Sernee had ontzag. Als je iets niet mocht dan deed je het ook niet. Dat is tegenwoordig anders. Uit school vandaan liep ik langs 't Stet en het dijkje van de meer. De kalkovens waren er nog niet en je kwam bij de oude meelmolen uit. De weg vanaf het Binnengeester gemaal tot aan de pont heette toen de Schouwerweg. Je zag de karpers tussen het riet in de sloten. 27

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1988 | | pagina 27