INLEIDING DOOR DE HEER J. PANNEKEET ijdens de algemene ledenvergadering, die gehouden werd op 3 maart van dit jaar, hield de heer J. Pannekeet een zeer boeiende en vermakelijke inleiding over het Westfriese taalgebruik. Inhakend op het feit dat het algemene gedeelte door gedegen voorbereiding niet veel tijd in beslag nam vertelde hij het volgende: "Ik ken één vereniging waar het nog vlugger gaat. Ik heb namelijk een vriend in Wogmeer, die lid is van het comité KinderkermisDeze kermis wordt altijd begin augustus gehouden en in 't café Homan wordt hierover ieder jaar vergaderd onder leiding van Piet Heijte. 't Gaat al jaren 't zelfd. En dat gaat dan zo: Om klokslag 8 uur zitten ze om de ronde tafel en dan zegt Piet: "Manne, we mosten beginne want we hewwe onze tijd dik nodig. Moste we doen. Wa'k zegge wou, 't is vorig jaar merakel best gaan. Ja, dat is 't. net. Ik had docht, we moste 't van 't jaar ok maar weer zo doen. Niemand teuge? Niemand teuge! Annomme; ober vaif pils, vergadering oflopen". En dan gaan ze biljarten. Hiermee hield dit verhaal op, maar het werd gevolgd door vele anekdotes waarin diverse Westfriese zegswijzen naar voren kwamen. De verteltrant van deze geboren Alkmaarder met westfriese ouders en voorouders bleef tot het eind toe iedereen boeien en toen om half elf echt de laatste vraag werd beantwoord bleef het gevoel dat deze spreker ons nog veel meer te vertellen zou hebben. Misschien een volgende keer. Voor wie zich verder wil verdiepen in het Westfries: van de hand van de spreker verschenen o.a. "Mooi Zoid" - Westfriese zegswijzen en spreekwoorden en het "Westfries Woordenboek". Beluisterd en opgeschreven door G.B. 18

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1988 | | pagina 18