daar Admiraal anders aan de Armen komt (de slimmerikken). Maar later moet hij het zelf onderhouden en wel uit de verhoogde tarieven, alleen geldend voor personen van buiten Akersloot komend. Voor ieder persoon st; ieder paard 1 st; ieder chais 1 st; ieder wagen 2 st. Het is mogelijk dat het schouw vanaf die tijd een gemeentebedrijf geworden is, maar zeker is dat niet. Schout Veer wordt oud, hij laat zich vaker vervangen door le assessor C. Kleef, landman, wonende in het huis nu Dorpsstraat N2 2. En op 1-7-1823 verscheen de Schout, tegen zijn gewoonte in, niet ter raadsvergadering. En op de vergadering van 25-8-1823, las C. Kleef een missive voor: "Mejjufrouw Dieuwertje van der Sluijs, weduwe (van) de Heer Lourens Veer, gedateerd Alkmaar den 23 dezer, houdende de kennisgeving van het overlijden van gezegden haren man, Schout Secretaris en Ontvanger dezer Gemeente". Ruim 35 jaar, vanaf 1788 was hij feitelijk de leider van ons dorp geweest, als een stuurman in de branding. Hij loodste de gemeenschap door vijf tijdperken, nl. Stadhouderlijk bestuur, Bataafse republiek, Het Franse koninkrijk Holland onder Lodewijk Napoleon, Franse provincie onder Napoleon Bonaparte en het koninkrijk der Nederlanden onder Willem I. Een van de meest verdienstelijke mannen in de rij van Schouten was heengegaan. En het is verdiend, ondanks de Franse periode in zijn regeringstijd, dat zijn nagedachtenis in ere blijft in ons dorp. Met hem wordt ook verbroken de schakel, die ons dorp nog verbond met de oude regententijd, en onder hem verandert de Ambachts Heerlijkheid van Akersloot in Gemeente Akersloot en de Woude. Jac. Zweeris 17

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1988 | | pagina 17