LOURENS VEER, Schout te Akersloot van 1786-1823. (deel 12, slot) e gehele gemeente bestaat voor 9/10 uit weiland en 1/10 bouwland. Het bouwland ligt het vierde jaar braak. En het weiland werd om het andere jaar gehooid en geét. "Et groen" is het eerste gras na de hooibouw, wat voor het vee beschikbaar komt. Produkten zijn rogge, gerst en haver. Er wordt een aanzienlijke hoeveelheid boter en kaas gemaakt. De boeren verkopen dit op de markt in Alkmaar. Er wordt een commissie ingesteld voor de noodlijdenden in deze gemeente. Er werd met een intekenlijst rondgegaan voor financiële steun, welke ƒ400:14:8 opbracht. Assessor C. Kleeff (Wethouder) meende dat deze som ten volle toereikend is. De bedoeling was om door uitdeling van spijzen of anderszins, op de daarvoor geschikte tijd, gebruik te maken. 1817. Een greep uit de correspondentie: Akersloot heeft "geen pretentien" ten laste van de Franse Kroon. Er zijn hier 63 contribuabilen die ƒ150:-:- betalen (aan belasting) en dus stemgerechtigd zijn voor de Provinciale staatvergadering (het algemeen kiesrecht moet nog ingevoerd worden). Op 1 mei 1817 werd de nieuwe regeling van ons dorpsbestuur een feit. Volgens een extract uit het verbaal: "Hun Edel Groot Agtbare Gedeputeerde Staten van Noord Holland van dato 3 april zijn benoemd voor de gemeente Akersloot: tot Schout en Secretaris L. Veer, tot leden van de Raad, Cornelis Kleef, Cornelis Admiraal Assessores (latere wethouders), Dirk Vader, Jan Schoor1, Jacob Steenpater, die geroepen, de voorgeschreven eed in handen van de Schout afleggen en daarna loten over de aftreding van 2 leden per jaar". 14

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1988 | | pagina 14