<5? vonken over hun huis vlogen. Al deze moeilijkheden kwamen door overmatig drank gebruik en aan het werk aan de sluis dacht hij niet. Soms ging hij een dag of drie naar Limmen en keek naar de sluis niet om. Als hij in huis zat te drinken en er een schipper hem riep, zei hij: "Ik wil niet schutten vandaag." Maarten Sijmensz heeft dat meerdere malen ondervonden Als de schippers door de sluis gingen, moesten ze schutgeld betalen. De sluiswachter vond dat lastig, dus dwong hij de schippers om voor de heen- en terugtocht te betalen. Omdat Limmen de meeste morgentalen in de polder had, zorgde deze plaats ook voor een sluiswachtermaar Akersloot had er het meeste last van. Govert Coningh van Akersloot is eens opheldering gaan vragen in Limmen bij Jacob Kroonen, maar dat leverde weinig op. "Wij weten in Limmen wel dat hij slecht is en jullie kunnen hem zo slecht niet maken of hij is ergermaar wij in Limmen zijn blij dat we hem kwijt zijn. Jullie in Akersloot moeten het maar verdragen, hoe lastig het ook is." En zo gebeurt het dat op 10 juni 1732 alle bovenstaande getuigen in presentie van Cornelis Schermerde dorpssecretariseen verklaring afleggen om de "Edelachtbare Heren Burgemeesteren der Stad Alkmaar, als zeer getrouwelijk en onderdanige burgers om hulp en bijstand te ver zoeken en van de kwaadaardige en zeer slechte sluiswachter verlost te worden Bron: Oud Recht Akersloot (Tn y ycJen-4 c*j

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1988 | | pagina 7