onder ede, dat ze op het padje van Barber Jansz, Willem Backer achter Jacob Stierp hebben zien aanlopen en dat ze "aanstonds handgemeen zijn geraakt" f van szet1726 i jzen Op 20 oktober 1726, tegen de avond, kwam Jacob Sijmenszn Veel met een schuit vol koeien voor de sluis. Hij wilde de koeien verderop verweiden. Helaas was de brug nog niet opgehaald en omdat dat nogal lang duurde werd hij wat ongeduldigAan de andere kant wachtte Cornelis Cleef met een schuit mensen en ister goederenOok hij werd ongeduldigToen de brug openging kregen de heren woor- >rval den, wat zo hoog opliep, dat Cornelis Cleef in blinde woede een haak, die bij de sluis hoorde, opnam en waar hij Jacob Veel zo hard mee op het hoofd sloeg dat >rtig het bloed door de hoed heen kwam. Jacob Cornelis Jacobsz Visser en Piet Adriaenszn Coningh, twee oude heren, hadden r in alles goed gezien en legden een verklaring af bij Schout Schermer en de Schepe- van tien Claes Groot en Jan Backer. Dirk Cornelisz Bosman zat bij Jacob Veel in de hand schuit en vertelde dat Cornelis Cleef, Jacob Veel wel drie keer geslagen had. t en Jacob Veel wist er niets meer van, wat niet zo verwonderlijk was, want volgens Claes Helderman, de chirurgijn die hem in bijzijn van de Officier van Akersloot wel verbonden hadhad hij een wond van wel 3h duim lang. Jacob Veel was een belang- met rijk figuur, want van 1718 tot 1725 was hij afwisselend poldermeester van de laan Kijfpolderhooischatter en hooisteker van de Molenbuurt en HoorneOok was hij maar StetmeesterVan Cornelis Cleef is nooit meer iets vernomen, aken te- 1732. eie- ook De sluiswachter uit 1732 schijnt heel wat mensen in het harnas te hebben Hem gejaagd. Hij dronk teveel en was "onbequaem" voor zijn werk. Er werd bij de aren "Edelachtbare Heren Burgemees teren der stad Alkmaar" (zij waren sinds 1730 in 5

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1988 | | pagina 5