DORPSSCHANDAALTJES UIT VERVLOGEN TIJD. Mevrouw Stierp-Impink heeft de volgende stukjes in het Gemeente Archief van Alkmaar gevonden en voor de Groene Valck in een voor ons leesbare stijl omgezet. Dat het zo'n 250 jaar geleden in Akersloot lang niet altijd vredig was, bewijzen deze voorvallen 1721. Op 30 mei 1721 komen enige inwoners van Akersloot voor Schout Claes Coster en de Schepenen Jan Bakker en Dirk Blom een verklaring afleggen over een voorval dat ze gezien hebben op 17 mei van dat jaar. De eerste verklaring is van Jacob de Vos; hij is oud-Schepen en dertig jaar. Omstreeks 3 uur 's middags heeft hij Willem Willemszn Backer achter Jacob Dirksz Stierp aan zien lopen met de schede van een mes in zijn hand. Of er in die schede een mes zat, wist hij niet. Ook Grietje Claes, een jonge vrouw van 20, heeft de beide mannen gezien. Willem Backer had een bloot mes in de hand waarmee hij Jacob Stierp bedreigde. Grietje heeft het verloop niet afgewacht en is naar huis gegaan. Dat er al lang iets broeide tussen Willem Backer en Jacob Stierp was wel bekend. Adriaen Schoenmakers vertelde dat Willem die dag bij hem was gekomen met een ongewoon verzoek. Willem had hem gevraagd of hij vuur voor hem wilde slaan of het zijn laatste reis (keer) was. Naar de ware reden kunnen we alleen maar raden. Was hij bang dat hij het niet zou overleven en moest Adriaen vuur maken met de tondeldoos voor een laatste pijpje? Waarschijnlijk was zijn angst te recht, want over Jacob Stierp wordt later nog wel eens gesproken en de bemoeie nissen van de Hoog Baljuw van Kennemerlandde Heer Nicolaas Habetwijzen ook in die richting. Op zijn verzoek zijn deze verklaringen afgelegd. Ook Willem Jansz en Heyndrick en Ysbrand Davids, van eerbiedwaardige ouderdomverklaren

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1988 | | pagina 4