verplicht was. Koopvaarders voerden veelvuldig gevechten met Barbarijse kapers en anderen die de zee onveilig maakten. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog vormden Franse kapers en Spaanse oorlogsschepen een bedreiging voor de Nederlandse schepen In 1622 vertrokken de schippers Claes Gerritsz Spagnaert en zijn broer Dirck met de schepen "De Hoop" en "De Zon" uit de Republiek naar de Middellandse Zee. In april arriveerden ze in Livorno. Dirck Gerritsz Spagnaert loste zijn rode Moskovische juchten, die hij in opdracht van de Amsterdamse koopman en burgemeester Cornelis Bicker had gebracht. Nadat Claes diamanten had afgeleverd laadde hij op last van Jonas Witsen en Compagnie twaalf kisten met realen (30.000 realen van acht, ca fl. 75.000,--), die hij vervoerde naar Cyprus, Alexandrië en AlexandretteToen hij Acre aandeed kreeg hij moeilijkheden met emir Aly Barsa, die zich met geweld meester maakte van 3580 realen. In november van datzelfde jaar raakten ze in de Straat van Gibraltarsamen met nog twee koopvaarders en een oorlogsschip onder kapitein Steenbach, slaags met vijf Spaanse galjoenen. Ze wisten echter zonder grote schade in Algiers te komen. Daar veroorzaakten ze nog meer moeilijkheden door twee gevluchte Oosterse slaven op hun schepen mee te nemen. De Nederlandse consul Pijnakker kreeg de klachten te verwerken van de eigenaren en autoriteitenmaar doordat hij de handen van de principaele gevult met giften ende beloften, is voor vrij gewesen voor alsdoen met een straffe vermaeninge, dat sulx meer geschiedendeop hem de betalinge souden verhalen (wordt vervolgd) 40

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1988 | | pagina 40