terwijl dat een jaar eerder slechts fl. 2.825,-- was geweest voor dezelfde reis. Die hoge prijs was een gevolg van de gevaren door oorlog met Groot-Brittannië Het schip werd bij de zuidpunt van Noorwegen door een schotse kaper geënterd, maar wist naar de Sont te ontkomenVanwege de gevaren werd veelal met enkele oorlogsschepen in konvooi gevaren Het kwam geregeld voor, dat schepen, die in de zomer bevracht werden naar Archangel, na hun terugkomst in de winter doorgezonden werden naar zuidelijke streken. In lijsten van gevisiteerde Nederlandse schepen, die tot in Sebutal zout kwamen laden, doken regelmatig schippers van Akersloot op. Regelmatig vermelden de genoemde lijsten Jacob Dirksz Slicker met zijn schip "Senhora Catarina" en ook zijn zoon Dirck Jacobsz Slicker wordt genoemd. Bepaalde fami lies Keerden telkens terug en andere familiesdie zich vaak met de Archangel- vaart bezig hielden, als Schee, Sluis, Krijgsman, komen eveneens in de lijsten voor. Een enkele maal vervoerden schepen uit Archangel graan voor de markt in Italië. Vanaf 1590 had deze vaart op de Middellandse Zee of Straatvaart een grote vlucht genomen vanwege de grote graantekorten in Italië. Willem Pouwelsz's schip van 100 last, de "Engel Gabriël"werd in januari 1601 door Marcus de Vogelaer gehuurd voor een reis naar Archangel, Venetië en Ancona voor fl. 9.500,--. In juni 1602 gebeurde hetzelfde, alleen was Sion Lus medebevrach ter en ging de reis voor fl. 5.650,-- naar Archangel en Livorno De scheepvaart en handel beperkte zich niet alleen tot Italië, ook voeren schepen op de Levant en Noord-AfrikaVanwege het geringe aanbod van vracht voeren vele schepen heen en weer tussen de havens in de Middellandse Zee om vracht in te nemen en goederen te vervoeren tussen deze havens. Maar de belang rijkste haven was Livorno in Italië. Daar werd ook handel gedreven met de Barbarijse staten van Noord-Afrikadie daar hun buit verkochtenVanuit havens als Algiers, Tunis en Salé voeren zeerovers uit die de Middellandse Zeevaart gevaarlijk maakten. Daarom waren koopvaarders bewapend, iets dat na 1623 zelfs 39

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1988 | | pagina 39