waarvan geen bevrachtingscontract is gevonden. De cijfers van De Buck zullen dan die van Hart benaderen Bij de herkomst van schippersvarend op Archangel, valt het grote aandeel van Akersloot op. Van de schippers uit de Republiekdie in de 17de eeuw op Archangel of Kola voeren, woonde ruim 6% in AkerslootWe mogen dan ook spreken van een zekere specialisatie van Akersloot in deze vaart. Bijna 70 van de totaal 200 Akersloter schippers voeren op Archangel. Sommigen voeren jaren achtereen tussen mei en november richting Archangel. Daar betaalden zij veelal met baar geld, produkten als juchten (zacht rundleer)bont, talk en potas Het aandeel van Akersloter schippers in het totaal aantal dat op Archangel voer, lag het hoogst in de 70er en 80er jaren van de 17de eeuw. Daarna nam hun aandeel en absolute aantal steeds meer af. Zelfs de vergroting van deze vaart in het begin van de 18de eeuw had daar geen gunstige invloed op. De schippers hadden veelal te maken met bevrachters die van oorsprong kooplieden uit de Zuidelijke Nederlanden waren. Zoals de families Le MaireDe Vogelaer en de familie Marselis en verwantendie grote belangen hadden in de Russische economie. Ook Dirck van Os, Sion Lus en de familie Thesingh waren belangrijke bevrachtersVoor de bevrachters en de schippers was de zeevaart op Archangel niet zonder gevaar. Kapers waren actief en stormen veroorzaakten veelal waterschadeEn als de schepen te laat uit Archangel vertrokken, kon ook het ijs parten spelen. Gemiddeld waren de schepen, die op de route naar het noorden gebruikt werden, groter dan die op andere vaarten. Na 1640 maten deze geregeld boven de 150 last. Volgens Hart waren de meeste schepen ongewapend, maar dit verschilde van tijd tot tijd. In de laatste periode van de Tachtig jarige Oorlog tussen 1629 en 1647 en tijdens de drie Engelse Zeeoorlogen (1652- 1654, 1665-1667 en 1672-1674) hadden verhoudingsgewijs veel schippers uit Akersloot bewapening aan boord, drie metalen kanonnen tot zestien stuks. Dirck Jacobsz Slicker had in 1672 vijf gotelingen aan boord van zijn schip. Voor deze reis zouden de reders fl. 5.750,-- ontvangen van koopman Hendrik Thesingh 38 m

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1988 | | pagina 38