w» feffifev ;«\v.-t^. jg "H AKERSLOTER SCHIPPERS EN DE ZEEVAART (1) Een hoofdstuk uit: Akersloot, een zeevarend dorp (1547-1731). Al eerder, namelijk in het tweede nummer van De Groene Valck, werd aandacht besteed aan de scriptie van de heer T. Vermeulen. Wi j als redaktie hebben gemeend dat een aantal hoofdstukken hieruit zo boeiend zijn, dat wij ze graag onder uw aandacht brengen A. De kleine vaart: Noorwegen, Engeland en Noordwest-Frankri jk. De uit Akersloot naar Amsterdam verhuisde koopman Cornelis Mes bevrachtte in 1655 de "Coninck David" van schipper Adriaen Jansz KeeneZijn schip, dat in Rotterdam lag, moest naar Nord-möre varen in Noorwegen om hout te halen. De lading moest daarna verscheept worden naar St.-Valery sur Somme in Noordwest- Frankrijk. Hout en stokvis waren de belangrijkste produkten die deze Noordvaart opbrachten. Voor de vaart op Noorwegen alleen werden meestal oudere schepen gebruiktZe dreven op hun houtlast Maar zoals we hierboven zagen, gingen de schippers niet alleen heen en weer naar Noorwegenmaar vandaar ook naar Frankrijk of Groot-Brittannië en vice- versa. Slechts vijfmaal maakte een Akersloter schipper een reis naar Noorwegen alleen, terwijl het 29 maal onderdeel was van een langere reis, veelal van of naar Zuidwest-Frankrijk. 35

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1988 | | pagina 35