Diewertje Dirksthans Wed: de gemeenschap van Goederen uitgeslooten: ende verklaarde zlj comparanten alle woonende in de Beemsterten opsigte van de Voogden met authorisatie van Scheepenen aldaar, van dato 25st'en January 1776 ons benevens het Testament vertoond in Publicque Veilinge te hebben verkocht en dierhalven in Vrijen eigendomme over te dragen aan D.E.E. Comelis en Dirk Graftdijk Woonende tot Westgraftdijk: Drie cavels land op de Cavelcaarte Nomber 7,8 en Nomber 29 groot te samen 30 morgen, 161 Roede 10 Voeten, contribueerende in een ordinaris verponding 160:7:2 met een Boerenhuis, contribuerende in ieder verponding fl:5:- en Schuur staande op de cavel Nomber 8: alles in de Starmeer aan de Wedersijden van de Middelweg Leggende de cavels Nomber 7 en 8 benoorden en de cavel Nomber 29 besuiden de zelve Bekennende Sij Comparanten van de kooppenningen tot Seevenduisend vijf honderd ses en dertig guldens, sijnde 't morgen tegen f241: Dog 't Huis ook voor 1 morgen: geheel te weezen voldaan: Beloovende het opgedragene van alle zodanige Lasten, Pretensien en beswaarnis sen, als de Regten en costumen vereisschencost en schadeloos te bevrijden Onder verband als na Regten, Ter bekragtiginge is de grosse dezes het Starmeer- zegel opgedrukt, en benevens deeze bij ons Dijkgraaf en Heemraden geteekend den 14 maart 1776. Solvit den Comelis Beek 40 penn f188:8:- Cornelis Beek Willemsz 10 verr f18:16:14 Jacob Groen in kennisse van mij als Penningmeester van de Starmeer Cornelis Beek Junior. 33

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1988 | | pagina 33