,A.... T X Ï'- <\-v w <V -~ -* <•-'« k r»- «*».- «r f Vv k .'-*&•£ ><T rVVA. -v.--vaA- ,V vc,.„ -'wx ,rs> *'jt V* -v.' *,V, v - - S-~X J*'" «C >.v - '«fe AA A V.O A. -,„ Vk An' A <A' A oA- A fA•-*« y A .-. r-'-fW *s i <"(dt.sc '<X 2'iSP1' r^» -X< 6- V; V; ■i«. r\ AA t A - 32 Er moest vroeger flink worden gecijferd en gerekend voordat met het innen van de contributie ten behoeve van het onderhoud van de Hondsbossche Zeewering kon worden begonnen! Ook het hier volgende koopcontract vertelt iets over het gebruik van landmaten in 1775 in de Starnmeer Compareerden voor ons Cornelis Beek DijkgraafCornelis Beek Willemsz en Doctor Jacob Groen, Heemraden van de StarmeerHuibert Velserboer voor zig zelve, nog Dirk Verduin voor hem en voor Cornelis Boots als door Claas Velserboer in de Beemster overleden bij Testament van dato 4 Dec1775. Voor Albert Booker Notaris tot Graft en getuigen, aangestelde Voogden over Simon Velserboerzijnde volgens dat Testament de gemelde Huibert en Simon Velserboer D'eenige nagelaten Kinderen en Erfgenamen vande voornoemde Claas Velserboeren desselfs voor overleden vrou Trijntje Huiberts en Zijnde bij Huwelijkze voorwaarde tusschen Claas Velserboer en desselfs laatste vrou

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1988 | | pagina 32