Deze maet wort ook gebruijkt tot Camp, Groet, SchoorlBerger- en Egmondermeer Petten en 't Oogh. Castricum, LimmenHeiloo, den Hoeff en Bakkum gebruijken doorgaans Hondsbossche roede van 800 in t morgen Dregterlandals Hoorn, Enkhuijzen en Medemblik met haar onderhoorige dorpen zijn de roeden langh 12 voet, 600 in een morgen en doen 787 roeden Hondsbossche maet. Geest Amibagt heeft buijten- en binnenlandsche roeden; mit het buijtenlandsche wort het weijland gemeete260 roede in een gars12 voet in een roede, een voet 12 duijm, 20 roed een snees en 12 snees een gars, 3 garsen een morgen, zijnde 720 roede. Het land zonder sloten heeft 750 roede in een morgen. De binnenlandsche roede is Zijpse dijk of Vroner of Oudorper roeden. Hiermede wert gemeeten het geestland tot Pancras en Oudorp en heeft 600 roede in 't morgen, doende 750 Hondsbossche roeden, alzoo dat het buijtenlands en binnen lands morgen even groot is, maer in de roeden onderscheijtwant de 24 buijten landsche roeden doen 25 Hondsbossche roede, maer 4 binnenlandsche roeden doen 5 Hondsbossche roeden, of 5 roeden binnenlands dien 6 roeden buijtenlandsch Opdam, Opmeer en Wormerveer hebben 600 roeden in 't morgen, die doen 786 1/2 roede Hondsbosch 't Overdie gebruijkt Hondsbosch maet, maar geeft ambagts getal 720 roeden, 240 in t gars Oterleek heeft 12 voeten in een roede, 600 roeden in een morgen, doende 767 1/2 Hondsbosch roede. PurmerendBeemster, PurmerRijnlandsche maet a 600 roede, 726 Hondsbosch. Bedijkte Schermer en Zijp, 600 Hondsbosch roede in 't morgen. d'Heerhugowaert gebruijkt Vrooner roede, 600 in 't morgen, doende 750 Hondbosch Over de Schermer IJland als SchermerhornGraft, Rijp etc. 1 1/2 mat of dijns een morgen, 6 agte 1 mat, 16 voet een roede, 40 roede een snees. Heijlo op de Geest doet 7 roeden 3 voet een snees. 31

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1988 | | pagina 31