Dit stukje over het bekemen besluit met een Sint Pieterliedje waaruit blijkt dat evenals in Noord-Friesland bij de feestelijkheden gedanst werd: Wel, Sint Pieter, mijn beste vriend, Ik heb jou al zo trouw gediend. 'k Ben je gaan bezoeken Met zeven kerkeboeken En als de anderen naar het bal zijn gegaan Heb ik het met een potje koffie gedaan. W.J. Taanman Schoolfoto van de Openbare Lagere School voor het huis van meester De Boer in het Dielofslaantje van 1924. Van boven naar beneden en van links naar rechts: le rij: Meester De Boer, Maartje Blokker, Griet Kwak, Mien Koppes, Simon HottentotKlaas Borstjes, Cor v/d Oord, Willem Blokker, Bertus de Groot, Mevr. De Boer, Piet Struif, Siem Koning, Jan Vennik, Ab Tymes, Marie de Jong, Renske de Kroon, Nelly Zwart, Juffr. Heins 2e rij: Guurtje KuyperGeertje Blokker, Meins TimmermanJoop Koppes, Piet Blokker, Jan Tymes, Teun Vennik, Steven Kuyper, Cor Bosman, Bertus Hoogland, Cor Tymes, Guurtje Blokker, Bokje de Kroon, Maartje Kwak. 3e rij: Teun Kuyper, Willem Kwak, Huiberta de Jong, Geertje Dil (zw) Geertje Dil (bl)Sipke de Kroon, Stein Schrier, Barry Mooij Willy Meijer, Jet de Kroon, Nelie Blokker, Klaas VermeulenWim Otte Gerrit de Jong, Nico Blokkker Jzn. 28

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1988 | | pagina 28