BEKEMEN #uderen onder ons herinneren zich uit hun jeugd het "Bekembranden"Ook bekend onder "Ikkie Tikkie To"Zie hiervoor o.a. het artikel Ikkie Tikkie To' verleden tijd" in de Groene Valck van mei 1987.] Niet iedereen van ons zal precies weten hoe oud dit gebruik al is en wat het eigenlijk precies voorsteltVoor een verklaring van het Bekemen gaan we van West-Friesland in Noord-Holland naar Noord-Friesland in Sleeswijk-Holstein in Duitslanden wel naar de eilanden SyltFöhr en Amrum. Hier wordt nog Fries gesprokenWeliswaar wijkt dit Fries aanzienlijk af van het Fries in Nederland en zeker van het Westfries in Noord-Hollandmaar soms vinden we dingen terug die op een gemeenschappelijke bron duiden, bijvoorbeeld in eigennamen en geo grafische namen. Noordfriese namen zoals Klaas, Antje, TaamsSiemen en Jans zullen een Noordhollander niet vreemd in de oren klinken. Aanduidingen in Noordhollandse aardrijkskundige namen zoals "weer" en "ven" zijn in Noord-Friesland ook terug te vinden, evenals "rin" in de Noordhollandse plaatsnaam Rinnegom bij EgmondDit "rin" is hetzelfde woord als het Noordfriese "rihn" of "rin"hetgeen betekent: een kleine waterloop Een andere overeenkomst is te vinden op taalkundig gebied. Wie herinnert zich niet de Westfriese stukjes van Theo Koomen in "Onze Krant". Misschien is het U wel eens opgevallen dat hij aan het werkwoord de ene keer een "n" toe voegde en de andere keer niet. Hoewel hij zich dit waarschijnlijk niet bewust is geweest, deed hij dit tamelijk consequent volgens min of meer vaste grammaticale regels; dezelfde regels die op de Noordfriese eilanden Sylt en Amrum voor hetzelfde taalverschijnsel ook van toepassing zijn. Gezien bovenstaande feiten is het te verwachten dat ook op folkloristisch gebied enige overeenkomst te vinden is. Die is er inderdaad en wel in het 24

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1988 | | pagina 24