2. hoeveel er gratis in het laatste vierdeelsjaar zijn ingeënt. 2. hoeveel tegen beloning 3. hoeveel zieken er onder de kinderen en onder de meer ouderen zijn aangetast. 4. hoeveel zijn er aan de gevolgen overleden In deze gemeente zijn geen krankzinnigen. De boerenstand wordt weer eens geplaagdEr is varkensziekte uitgebroken Dertien dieren zijn reeds dood. Er mag geen vervoer naar andere plaatsen gedaan worden alvorens de dieren gekeurd zijn. Geslacht mag er ook niet worden voordat de dieren gekeurd zijn. Bij overtreding volgt boete. Wat dat betreft is er niets veranderd Een keur tegen hooybroei" werd vernieuwd. En een nieuw reglement voor hooystekers"De gemeente werd verdeeld in vier wijken, n.1. 't Dorp, De Woude Schermer en StarnmeerDriemaal om de 24 dagen moeten zij in iedere hooitijd met hun pijlijzers de klampen of hooibergen keuren ter voorkoming van brand. Onwil ligheid of nalatigheid wordt bestraft met f12:-:- boete. Ook bij hooïbroei buiten de hooitijd moeten de stekers gehaald worden. Het loon der hooistekers werd op 4 stuivers per 5000 pond hooi gesteld bij iedere hooihouderEn er zijn voor iedere wijk 2 man aangesteld Akersloot bezit geen kaarten, waarop de ligging van de gemeente is aange geven. Een vraag omtrent de "morgentallen"een morgen land moet flO a fll belasting per jaar opbrengen. Doch in de Starnmeer is dit op f20:-:- gesteld. Dit in verband met de landkwaliteit De gemeente heeft twee morgen land in bezit, die om de drie jaar worden verhuurd a 26h gulden de morgen. Het Armenland (Armenzorg, eigenaar)groot 24 morgen brengt om de drie jaar f900:-:- op. Land van de Domeinen is hier niet. Alkmaar bezit dit nog steeds. Dit zou tot 1850 duren. Dan wordt het visrecht verkocht aan de heer J. Dil. (Slot volgt) Jac Zweeris 18

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1988 | | pagina 18