LOURENS VEER, Schout te Akersloot van 1786-1823 (deel 11) p 28 maart 1815 schrijft burgemeester C. Kleeff aan de overheid "Ik heb de eer U HoogEdelgestrenge kennis te geven (dat) de Proclamatie "wegens de uitroeping onzes beminde Souverein tot Koning der Nederlanden "enz, op woensdag den 22ste dezer, alhier met de meeste plechtigheid in "tegenwoordigheid van de Regeering dezer plaats en het Bataillon "Landstorm heeft plaatsgehad" Het Bataillon was een veiligheidsmaatregel om bij bedreiging van de vrede bij de hand te hebben. Een zware taak wacht het gemeentebestuur om uit de chaotische naoorlogse toestand weer orde op zaken te stellen. Notulen van gehouden of niet gehouden raadsvergaderingen ontbreken voorlopig totdat ook de vernieuwde oude regeling van de gemeentebesturen op 1 mei 1817 werd ingevoerd. Naast de dorpsregering werd het Schoutenambt in de geest van het tegenwoordige burgemeestersambt in ere hersteldLourens Veer, de getrouwe en vertrouwde bekende, werd benoemd tot Schout. Cornelis Kleeff werd lid en eerste assessor van de gemeenteraad. Assessor kan in dit geval waarnemend schout of eerste wethouder geweest zijn. Er komen weer wat gegevensdie ons ten dienste staan. In 1815 telt ons dorp 799 zielen. De gemeentebode ontvangt f 75,-- voor brievenpost over het jaar 1813-1814. "Akersloot ligt 2 uren van Alkmaar en er bestaat geen publieke postrit of "iets diergelijksDaarom moeten missives (gemeentelijke of staatsstukken) "en paquetten van het postcomptoir te Alkmaar minstens 3 keer per week "gehaald worden. Zo als het al onder het moeilijke Franse Bestuur was". 15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1988 | | pagina 15