HET LEVENSVERHAAL VANTRIJNTJE DEKKER-BALTUS gpBjfrijnt je Dekker-Baltus (voor haar familie "Zus") is geboren in 1900. Ze heeft 'n stapel boeken met foto'sknipselsschrijfsels en aantekenin gen om haar kostbare herinneringen te bewaren. Vanuit deze herinneringen kan ze boeiend en blijmoedig vertellen. Hier volgt haar verhaal Mijn grootouders aan vaderskant zijn Jan Baltus, geboren in 18S5 en Trijntje Buurgeboren in 1854. Jan Baltus was kastelein van beroepdat is te lezen op de doopakte van mijn vader. Mijn grootvader heeft ook café "De Vriendschap" laten bouwen. Bit café is tegelijk met de vorige katholieke kerk aanbesteed. Een bewijs hiervan heb ik niet meer. Grootvader Jan Baltus werkte ook bij burge meester Heddes in de tuin. De burgemeester was tevens boer en tuinder. Waar nu de Prins Bernhardlaan is, was vroeger 'n pad met 'n grote poort. Aan beide kanten waren de tuinen van burgemeester Heddes. De vader van Trijntje Buur, Pietje Buur, kwam uit de omgeving van Assen delft. Hij had daar land en tot heden is de naam van dat land "Pietjebuur" Mijn grootouders aan moederskant zijn Jaap Tiebie, geboren in 1855 en Grietje Kossen, geboren in 1854. Toen grootmoeder Tiebie trouwde had ze nog nooit een rijksdaalder in haar handen gehad. Haar ouders hadden altijd de

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1987 | | pagina 7