rai 4 "IKKE TIKKE TO" VERLEDEN TIJD. oewel we soms denkendat de oude folklore langzamerhand gaat verdwijnen, zijn er misschien in deze tijd normale gebruiken, die in de toekomst ook tot de folklore gerekend zullen worden. Gelukkig zijn er bepaalde instanties die deze voor het nageslacht behouden. Er zijn er echter ook die na een jarenlang bestaan plotseling om de een of andere reden verdwijnen. Een hiervan is het zogenaamde "Ikkie Tikkie To" dat zich met name in Noord-Kennemerland en in Zaanstreek-Noord afspeelde. Ieder jaar op 23 februari werd het "Ikkie Tikkie To" gevierd, een naam waarvan ik de betekenis en herkomst niet heb kunnen achterhalen. Misschien heeft het iets te maken gehad met het afdoen van de voorbij gegane winter en de ophanden zijnde lente. De voorbereidingen van "Ikkie Tikkie To" begonnen vier weken voor 23 februari. Elke buurtschap werkte op eigen gelegenheid, of wanneer de buurt te klein was, sloot men zich aan bij een grotere om zo tot een zo goed mogelijk resultaat te komen Deze buurtschappen, waarvan de medewerkers altijd uit schooljongens bestonden, probeerden in deze vier weken, zo veel mogelijk brandbaar materiaal te verzame len bestaande uit afgekapte heggen; z.g. stammen van leliebollen; oud papier, oude planken en alles wat voor dit doel geschikt was. Deze brandbare voorraad, hopen die op verschillende akkers werden neergezet, noemde men bekems.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1987 | | pagina 4