mannen uit dit gewest en Akerslootdie mee moesten, is ons niets bekend geble ven. Tijdens deze angstige periode zal er vurig gebeden zijn voor de ongelukkige zonen uit de families van hier. De zeer gebrekkige communicatie naar de achter geblevenen deed hen tussen hoop en vrees leven. Na de grote successen, behaald door de legers van Napoleon, keerde het tij voor hem. Be grote brand van Moskou leidde het in. De vreselijke terugtocht met de gruwelijke aanvallen van de bereden kozakken en de bloedige overtocht over de Beresina deden de eenvoudige dorpelingen huiveren bij de gedachte aan hun geliefden. Zomer 1813 - de beslissende volkerenslag bij Leipzig - was Napoleon versla gen. Op 6 maart 1814 werd Napoleon gedwongen afstand te doen van zijn troon en werd hij naar Elba verbannen. Doch één jaar later, op 1 maart 1815, ontsnapte Napoleon van Elba en keerde hij terig naar Parijs. Hij formeerde opnieuw een leger en trok weer ten strijde. Na honderd dagen van zijn vrijheid genoten te hebben, eindigde hij voorgoed op het slagveld van Quatre-Bras, na weer vele jonge levens de dood ingezonden te hebben. In het jaar 1818 doet de familie van Simon Kaptein, van Boekei, navraag over het lot van hun nog niet teruggekeerde zoon. Slechts van één van de vele is dit ons nagelaten. Van al de anderen is niets bekends overgebleven. Op 30 november 1813 keerde de Prins van Oranje weer in ons land terug en op 30 maart 1814 werd Prins Willem, de zoon van de laatste stadhouder Willem V, als souverein vorst in de grote kerk te Amsterdam ingehuldigd. Koning Willem I begon de opbouw aan het geteisterde Nederland. Het koninkrijk der Nederlanden ws geboren, en vrij Ook in ons dorp heeft men zich weer aangepast. De Maire noemt zich nu burgemeester van Akersloot, arondissement Alkmaar. Heel ironisch begint het aantekeningenboek met een boete van 31-8-8 op achterstallige belasting. De franc is als betaalmiddel afgeschaft. (Wordt vervolgd) Jac Zweeris 37

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1987 | | pagina 37