met meester Pieter is gegaanHet staat niet vermeld, maar rijk zal hij zeker niet geworden zijn in zijn ijver het goede hij zijn kinderen aan te leren. Uit de stijl der verzonden stukken blijft het vermoedendat L. Veer de man is die dicteert. De stroom van vraag en antwoord hlijft doorgaan. Er komt een schrijven voor oprichting van het kadaster (1812). Het was een goede zaak om nu officieel de percelen grond vast te stellen. De tot nu gebruikte omschrijvingen der percelen waren gebrekkig geweest. Er wordt navraag gedaan naar de Protocollen (de dorpskeuren en verordenin gen) Het antwoord was dat deze vroeger hier waren maar nu bij de Heer Conserva- teur der Hypotheken in bewaring zijn. Het mangelwortelzaad blijft een halsnoodzaak. Om daar nu eens voor altijd een einde aan te makenzaaiden 25 boeren. Het was slechts voor een klein stukje land. En wat gebeurde er nog bovendienDoor harde wind waaide er ook nog een groot gedeelte van weg. Het leven van de landsman was harddat blijkt. Tegen deze calamiteit was niets opgewassen. De vraag of de vaccinatie (inenting) was geschiedwerd beantwoord. In 1812 is vanl januari tot 1 juli niet gevaccineerd. Ondanks dat het van beide kansels van harte was aanbevolen. Op 10 oktober van dat jaar houden aldus de Mairede pastoor en dominee een "leerreden" over de vaccinatieMen, de dorpsoverheid, is van goede wil. De mangel- of beetwortelen komen oook nog weer op het toneel. Het is augustus. De oogst van in totaal 300 roeden bezaaid, belooft toch nog wel goed te worden. Maarnu doet zich geen "fabriekerij" voor om ze te kopen. Dit was dan toch wel het toppunt van onmacht om mee te werken aan de goede zaak. De ijverige pen, die al deze stukken heeft gekopieerd, stopt vanaf einde 1812 tot 18 maart 1815. Dan pas zal het werk weer worden opgenomen en voortge zet. Gedurende deze periode is Europa geteisterd door de gesel van de oorlog. Napoleon was de verschrikkelijke tocht tegen Rusland begonnen. Van alle jonge 36

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck | 1987 | | pagina 36