3 kleermakers 1 rietdekker 5 schuitenvoerders 2 schoenmakers 1 smid 5 jagers (van schepen) Bollenkwekers zijn dan nog niet in de lijst opgenomen. In Akersloot zullen zij er dan ook nog niet geweest zijn. Mangelwortelzaad: Men is onwillig om aan het mangelwortelzaad te beginnen. Trouwensde teelt zal niet het minste voordeel opleveren, deelt Maire Kleeff mede, die vervolgens afziet van verdere pogingen om onwillige personen hun plicht te laten doen. In de gemeente zijn 11 molens. De Hemmermolen, Klaas Hoornmolen, Binnengeester molen, Zwartendijkmolen en Woudermolen zijn watermolens onder de polders gelegen in de jurisdictie van Akersloot. De Noordermolen en de Zuidermolen zijn water molens behorende tot de Limmerpolder, doch ook staande in de jurisdictie van Akersloot. Verder nog 2 molens in de Schermer behorende tot die polder. Eén meelmolen ten laste van de dorpskas (De Oude Knecht). Tenslotte een houtzaag molen, waarvan Aris Graftdijk en Zonen eigenaar is. Klaas Melk, broer van Dirk Gerritsz Melk, krijgt Provisioneel certificaat. Dat is vrijstelling voor militaire dienst. Klaas ontsprong de dans vanwege broederdienstOf de arme Dirk ooit teruggekeerd is, staat niet niet vermeld. Ook dient de Maire een aanklacht in welke verband houdt met met de vereni ging of vereenvoudiging van werkzaanheden. Meester Pieter Appelboom had drie jaar en zeven maanden gefungeerd als gaarder of ontvanger der belastingen het dorp betreffende. Nu was hij deze post verloren. Het tractement, 315 franc per jaar, moest hij nu ontberen. Dit geld zal hij beslist nodig gehad hebben voor onderhoud van zijn gezin. Zijn functie van schoolmeester leverde ook maar weinig op. Schoolmeesters hadden tal van nevenfuncties, zoals voorzanger, koster, klokopwinder, enz. om hun schamele tractement wat op te vijzelen. Hoe het verder m 35

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1987 | | pagina 35