Bevolking 1811geboren 14 jongens en 17 meisjesHuwelijken 11, sterfgevallen 25, waaronder 12 kinderen onder 7 jaar. Mangelwortelzaad: De Maire bestelt voor zichzelf voor 4 morgen land mangelwortelzaad en dringt aan bij de burgers om dit ook te verbouwen. Ook de overheid bemoeit zich ermee. (De Maire doet dit kennelijk met de bedoeling om de overheid zand in de ogen te strooien) Gevraagd naar de bevolkingstatistieken over 1780 kan de Maire geen antwoord geven vanwege het niet aantekenen door Schout Juriaan Colt hoff, wegens ziekte vanaf 8-11-1778 tot aan zijn dood. (Deze slordigheid is waarschijnlijk te wijten aan een slap beleid door de schout. Hij had zeker een capabele vervanger moeten hebben). Er zijn geen straatlantaarns of brandspuiten in de gemeente 1812 Er zijn geen liefhebbers voor percepteur (ontvanger) der directe belastingen in Akersloot te vinden. (Er was geen animo om aan de de frans gezinde regering diensten aan te bieden ten koste van eigen landgenoten) Lijst van Bêtes a comes (runderen) met bijgevoegde taxatie opgezon den. Aanplakbiljet tot oproep voor de Garde-Nationale. (Napoleon wilde "kanonnenvoer" recruteren uit vrijwilligers, zoals later de Duitsers ook tegen Rusland probeerden) Omdat zich niet vrijwillig "Repartiteurs" (inners) der direkte belas tingen opgaven, worden als zodanig benoemd: L. Veer, D. Vader, J. Schoorl, C. Meijne en J. Klaver. Een lijst van beroepen geeft de volgende aantallen: 65 boeren 4 schoolmeesters 2 kasteleins 1 schipper 39 dagloners 2 leraren 2 bakkers 1 overzetter 16 winkeliers 2 timmerlieden 2 vissers 1 schuitenmaker 34

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1987 | | pagina 34