1812 10-1 Schulden der Gemeente: vroeger geen, nu francs 12495,- vanwege de combinatie der goederen van de Algemene Armen met die der Gemeente. 10-1 Alhier geen gevangenissen volgens de bestaande wetten ingericht. 22-1 Jan Hollenberg (onderduiker?) op reform gesteld; de vereiste exerci tie zal worden gegeven. 11-2 Zielenaantal is 784. 16-2 Paardenvordering van 9 December 1811. Vijftien zijn er gevorderd, naar Alkmaar gebracht, maar nog niet betaald. (Typisch een uiting van militair gezagsmisbruik) 5-3 Kindersterfte: "gene Personen binnen deze gemeente in de jare 1811 van de natuurlijke kindersterfte zijn overleden" Alle conscrits (jongemannen voor de krijgsdienst) werden opgeroepen voor de Maire te komen om hun mede te delen, dat zij op de bepaalde tijd in Amsterdam moeten zijn (voor de tocht naar Rusland). Jan Gootjes en Dirk Gerritsz Melk zijn niet verschenen. De Maire zal geen moeite sparen om hun verblijfplaats op te sporen. 1812 Voor samenstelling van de "Burgerlijke Stand" moeten doopboeken ingeleverd worden. Vanwege bezwaren werd door pastoor De Loos een copie ingeleverd. Eet Gereformeerde doopboek werd gebracht. De Maire Corn. Kleeff vraagt ontslag aan wordt hem te "onmogelijk", omdat hij vele zaken af moet doen in een taal die hij niet kent (frans). Had wel goede assistentie, maar deze is weggenomen. (Waar schijnlijk wordt hier Lourens Veer bedoeld.) Aanbevolen moet worden de teelt van "Betteraves" (mangelwortelen) maar niemand gaf zich op voor dit nieuwe experiment (Ook in de duitse tijd werden veehouders gedwongen grasland te scheu ren voor graanteelt voor de voedselvoorziening) Opgave varkens: In Akersloot zijn er 928 stuks. 33

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1987 | | pagina 33