LOURENS VEERSchout te Akersloot van 1786-1823 (deel 10) oning Lodewijk Napoleondie met zijn ijver en zorg het heste met het volk voorhad, in Franse zin dan wel te verstaanmoet wijken voor zijn broer Napoleon Bonaparte en Holland wordt een deel van het Keizerrijk. Slechts enkele archiefstukken uit die tijd zijn ons nagelaten: een "Register van verzonden stukken" over het jaar 1812, het dorpskasboek over 1810 en 1811 en het boek Rekening en Verantwoording over 1812-1813De rest is waarschijnlijk vernietigd. De organisatie op administratief terrein alsmede de grondslag voor de moderne staatsregeling vinden hun oorsprong hoofdzakelijk in deze tijd. Het ging met straffe hand, maar Napoleon zette door. Wij moeten ons, noodgedwongen door het ontbreken van archivalia, beperken tot een verkorte weergave van de gebeur tenissen. Op 20 Juli 1811 wordt Schout Lourens Veer vervangen door Corn. Kleeff, een schepen. Hij is nu "Maire de Akersloot et Woude". Over Schout-secretaris Veer leest men in deze jaren niet en zijn handtekening komt niet meer voor. Voor de dienstplicht was de verplichte loting ingevoerd. In 1812 werden de bevolkingsregisters en statistieken aangelegd. Er moesten bijdragen geleverd worden voor de oorlogsinvaliden en er kwam een vaste post voor "Eredienst", want Napoleon wist, dat niets meer heilzaam was voor de rust en orde in de staat, dan de godsdienst. De gemeente Akersloot viel in het vervolg onder "Departement der Zuiderzee, arrondissement Alkmaar". De rekening en verantwoording van de Gemeente werd in drievoud opgesteld, waarvan één in 't Frans. De stukken werden ondertekend door de Raad, C. Kleeff Maire en verder door Jan Schoorl, Dirk Verduin, Jan Kappe- tijnC. Meijne, Pieter Bakker en Jan Blokker. Afwezig waren Arend Roukema en Hendrik Verduin. In het algemeen gaat de post uitgaven boven die der inkomsten uit. 32

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Groene Valck - Akersloot | 1987 | | pagina 32